طراحی سایت
X

تکنیک FISH

تکنیک FISH

امروزه می توان به کمک پروب های نشاندار فلورسنت، تغییر در تعداد و ساختمان کروموزوم را در تمامی بافت ها مورد بررسی قرار  داد. تشخيص پيش از تولد اختلالات کروموزومی با استفاده از روش هيبريديزاسيون فلوئورسنت درجا (FISH) کاربردهای فراوانی دارد. از روش FISH می‌توان برای تشخيص آنيوپلوئيدی‌های شايع کروموزوم‌های 13، 18، 21، X وY  استفاده کرد. همچنين، از اين روش برای تشخيص کروموزوم‌های نامتعادل حاصل از حذف يا جابه‌جايی‌هايی که در فرزند پيشين يا پدر و مادر شناسايی شده  باشند ، استفاده می‌شود.  و در رابطه  با سندرم های ریز  حذف   micro-deletion)) نظیر سندرم دی جورج ، آنجلمن ، پرادرویلی ، ویلیامز و غیره روش ‌FISH در تأييد وضعيت‌های موزاييک نيز جايگاه خاصی دارد، زيرا امکان شمارش تعداد زيادی سلول را فراهم می‌کند .دیگر کاربرد مهم تکنیک FISH بررسی اختلالات ژنی در سرطان ها با استفاده از بلوک های پارافینی نمونه های بیوپسی بیماران سرطانی نظیر سرطان سینه در بررسی تکثیر ژن HER2 می باشد.

Print

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر

نام شما
ایمیل شما
عنوان
پیام خود را وارد کنید ...
x