طراحی سایت
X

تکنیک FISH HER2

تکنیک FISH HER2

افزایش بیان پروتئینHuman Epidermal Growth Factor Receptor HER2) در نتیجه تکثیر یا آمپلیفیکاسیون ژنی منجر به افزایش مولکول های علامت دهنده رشد و در نتیجه رشد تومورها و پیشرفت سریع تر سرطان سینه می گردد. البته این جهش عامل سرطان های دیگر مانند تخمدان، معده و رحم نیز می تواند باشد. تست HER2 در بیماران مبتلا به سرطان سینه برای تعیین پیشرفت بیماری و تشخیص مناسب بودن درمان هرسپتین (Herceptin therapy) انجام می گیرد. این مسئله که هرسپتین درمانی باید فقط برای بیماران HER2 مثبت انجام شود یک نکته بسیار مهم است زیرا علاوه بر گران بودن با ضایعات قلبی نیز همراهی دارد. برای تومورهای HER2 منفی استفاده از هرسپتین نه تنها سودمند نمی باشد بلکه زیان بار نیز هست.تست HER2 معمولا روی نمونه بیوپسی انجام می گیرد. در مرحله اول با استفاده از روش ایمونو هیستوشیمی یا IHC مقدار پروتئین HER2 موجود در نمونه اندازه گیری می شود. مواردی که تست IHC منفی است نیاز به اقدام دیگری نمی باشد. ولیکن اگر نتیجه این آزمایش کمتر از 3 مثبت باشد مثبت بودن آن بایستی با آزمایش FISH اینترفازی مورد تایید قرار بگیرد.

تکنیک FISH برای اندازه گیری دقیق تعداد کپی های موجود از این ژن مورد استفاده قرار می گیرد.بسیاری از پزشکان ابتدا IHC را درخواست می دهند در صورتیکه این تست نتواند مثبت بودن HER2 را تعیین کند بیمار را برای انجام تست FISH معرفی می نمایند. برای انجام آزمایش FISH برش های بسیار نازکی از بلوک پارافینی نمونه بیوپسی بیمار روی لام قرار گرفته و با پروب های فلوئورسنت مخصوص ژن HER2 و سانترومر کروموزوم 17 با دو رنگ متفاوت سبز و قرمز هیبرید شده و سیگنال ها شمارش گردیده و با توجه به نسبت معینی از سیگنال پروب HER2 به سیگنال پروب سانترومری وضعیت سلولها از نظر تکثیر ژنی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

Print

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر

نام شما
ایمیل شما
عنوان
پیام خود را وارد کنید ...
x